Miratuar me ligjin nr.10019, datë 29.12.2008

Ndryshuar me:

  • ligjin nr.74/2012, datë 19.07.2012
  • ligjin nr. 31/2015, datë 02.04.2015.

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →