Në këtë faqe janë publikuar vendimet e Këshillit Bashkiak Gramsh, nga viti 2011 e deri sot.  Kjo platformë online i vjen në ndihmë bashkisë së re të krijuar pas 21 Qershorit 2015, qytetarëve, banorëve në zonat rurale, sibjekteve dhe sidomos Njësive Administrative në zonat e thella. Përmes VENDIME.AL  ju njiheni shpejt, në çdo kohë dhe pa pagesë me vendimet e Këshillit Bashkiak, edhe në kontekstin e ri të krijuar nga Reforma Administrativo – Territoriale. Publikimi i vendimeve është një detyrim ligjor (neni 18, ligji 139/2015 “Për vetë-qeverisjen vendore”) dhe VENDIME.AL ndihmon bashkitë partnere të përmbushin me sukses këtë detyrim.  Klikimi mbi secilin prej butonave mëposhtë hap të gjitha vendimet e vitit përkatës.  Më pas, klikimi mbi çdo titull në listë hap vendimin, i cili mund të shkarkohet në PDF, pa pagesë e në çdo kohë. Tashmë vendimet e bashkisë janë tuajat vetëm me një click..

Dixhitalizimi dhe publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Gramsh, u 
realizua nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP, Tiranë.
Procesi i dixhitalizimit u mbështet financiarisht nga Programi i Granteve te Vogla i 
Komisionit per Demokraci i Ambasades se Shteteve të Bashkuara të Amerikes në Tiranë. 
Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura në këtë portal online
janë të autorëve dhe s'përfaqesojnë domosdoshmerisht ato të Departamentit të Shtetitlogot-3