Ligji nr. 8668, datë 23.10.2000 “Për Pajisjen e shtetasve shqiptare me pasaporte për jashtë shtetit” (I Perditesuar)

I Ndryshuar me:

  • Akt normativ i KM, Nr. 5, datë 31.08.2001
  • Ligjin nr. 10306, datë 22.7.2010
  • Ligjin nr. 41/2014 datë 17.4.2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”.(I Perditesuar)
I Ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. 8442, datë 21.01.1999

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8669, datë 26.10.2000, “Për Regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë dhe të banesave” (I Perditesuar)
I Ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. 10 084, datë 23.2.2009
  • Aktin Normativ nr. 6, datë 30.9.2009

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 108/2013 “PËR TË HUAJT”(I Perditesuar)

I Ndryshuar me:

    • Ligjin Nr. nr. 74/2016, datë 14.7.2016

Ka Shfuqizuar :

  •  Ligjin nr. 9959, datë 17.7.2008 “Për të huajt”