Në këtë faqe janë publikuar vendimet e Këshillit Bashkiak Durrës, që nga viti 2007 e deri më sot.  Kjo platformë online i vjen në ndihmë bashkisë së re të krijuar pas 21 Qershorit 2015, qytetarëve, banorëve të zonave rurale, subjekteve nën juridiksion dhe sidomos Njësive Administrative të zonave rurale. Përmes VENDIME.AL  ju njiheni shpejt, në çdo kohë dhe pa pagesë me vendimet e Këshillit tuaj Bashkiak, në kontekstin e ri të krijuar nga Reforma Administrativo – Territoriale. Publikimi i vendimeve është një detyrim ligjor që buron tashmë edhe nga ligji i ri 139/2015 “Për vetë-qeverisjen vendore”. VENDIME.AL ndihmon në ruajtjen e memorjes vendimarrëse dhe promovon vlerat e vijueshmërisë institucionale të bashkive pavarësisht rotacionit të pushtetit.

Klikimi mbi secilin prej butonave të mëposhtëm hap të gjitha vendimet e vitit përkatës.  Më pas, klikimi mbi çdo titull në listë hap vendimin, i cili mund të shkarkohet edhe në PDF, pa pagesë e në çdo kohë nga gjithë të interesuarit. Tashmë vendimet e bashkisë janë tuajat vetëm me një click..
***

Dixhitalizimi dhe më pas publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Durrës
u realizua nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP që në vitin 2012. 
Kjo ka qenë edhe faza e pare e procesit te dixhitalizimimit te vendimeve te 
këshillave bashkiakë (se bashku me ato te Korçes). Dixhitalizimi i vendimeve të 
Këshillit Bashkiak Durres u mundësua edhe falë mbështetjes së ofruar nga 
National Endowment for Democracy, NED, me seli ne Washington D.C., SHBA
Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Durres janë ripunuar e rihedhur online
për t'u përshtatur me sistemin e ri të arkivimit në portalin www.vendime.allogo ned dhe infocip