Në këtë faqe janë publikuar vendimet e Këshillit Bashkiak Berat, që nga viti 2007 e deri më sot.  Kjo platformë online i vjen në ndihmë bashkisë së re të krijuar pas 21 Qershorit 2015, qytetarëve, banorëve të zonave rurale, subjekteve nën juridiksion dhe sidomos Njësive Administrative të zonave rurale. Përmes VENDIME.AL  ju njiheni shpejt, në çdo kohë dhe pa pagesë me vendimet e Këshillit tuaj Bashkiak, në kontekstin e ri të krijuar nga Reforma Administrativo – Territoriale. Publikimi i vendimeve është një detyrim ligjor që buron tashmë edhe nga ligji i ri 139/2015 “Për vetë-qeverisjen vendore”. VENDIME.AL ndihmon në ruajtjen e memorjes vendimarrëse dhe promovon vlerat e vijueshmërisë institucionale të bashkive pavarësisht rotacionit të pushtetit.

Klikimi mbi secilin prej butonave të mëposhtëm hap të gjitha vendimet e vitit përkatës.  Më pas, klikimi mbi çdo titull në listë hap vendimin, i cili mund të shkarkohet edhe në PDF, pa pagesë e në çdo kohë nga gjithë të interesuarit. Tashmë vendimet e bashkisë janë tuajat vetëm me një click..

***

Dixhitalizimi dhe publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Berat, 2007-2013
u ideua dhe u realizuar nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP, Tiranë.
Procesi i dixhitalizimit u mbështet financiarisht nga Programi i Granteve te Vogla i 
Komisionit per Demokraci i Ambasades se Shteteve të Bashkuara të Amerikes në Tiranë. 
Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura në këtë portal online
janë të autorëve dhe s'përfaqesojnë domosdoshmerisht ato të Departamentit të Shtetitlogot 3