LIGJI Nr.10 081, datë 23.2.2009 “PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Ndryshuar me :

  • Ligjin nr.6/2015 , datë 12.2.2015
  • Ligjin nr. 37/2016 , datë 31.3.2016

 

Shkarko Aktin

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →